Preskočiť na obsah

Tábor 2017

Tábor na Hornej Bzovej 2017

Všetky informácie o skautskom tábore a tlačivá nájdete v tejto brožúre. Na webe sú len najdôležitejšie informácie.

Infošky zo života na tábore, budeme uverejňovať na našom zborovom Facebooku @73.zbor.

Termín:

01. 07. – 15. 07. 2017

 

Miesto:

na Hornej Bzovej 48.5509, 19.5347

 

Prihláška a tlačivá:

Vážení rodičia, na tábor sa prihlasuje vytlačenou prihláškou, ktorú je potrebné vyplniť a odovzdať vodcom najneskôr do 20. 6. 2017 a ideálne dovtedy aj zaplatiť. Po vyplnení prihlášky je ešte potrebné vyplniť tlačivá,  ktoré podpíšete a prinesiete v deň nástupu na tábor. Kompletná prihláška aj s tlačivami je v tomto pdfku.

 

Doprava na tábor:

Rodičia dopravia deti vo vlastnej réžii.
Príchod na tábor: V sobotu 1.7. v poobedňajších hodinách do 19:00.

 

Doprava z tábora:

Rodičia vlastnými autami.
Odchod:
 tábor končí 15.7. okolo 11:30

 

Cena:

Cena za letný skautský tábor 2017 pre Vaše dieťa záleží od dátumu poslania platby, preto ak chcete ušetriť, tak Vám odporúčame tábor zaplatiť čím skôr- Taktiež pred odoslaním platby nezabudnite vyplniť prihlášku.

70 €
členovia
do 20. 06. 2017

80 €
členovia
od 21. 06. 2017

V prípade, že sa jedná o nečlena nášho zboru, tj. nemá zaplatený registračný poplatok na tento rok, tak sú obe sumy vyššie o 10€.

Minulé tábory vyšli s cenou veľmi tesne a nebyť pár darcov, tak by sme skončili v červených číslach. Radi by sme sa tomuto finančnému stresu tento rok vyhli. Taktiež potrebujeme obmeniť opotrebované táborové vybavenie, aby sme mali všetci väčší komfort na tábore.  V cene je zahrnutá strava počnúc druhým dňom, odvoz materiálu, réžia, dokúpenie chýbajúceho materiálu, výlety počas tábora a iné. V cene nie je zahrnutá odmena vodcov oddielov, vodcu tábora, ani ďalších dospelých, ktorí zabezpečujú chod tábora, pretože túto službu vykonávajú dobrovoľne a bezplatne.  V prípade, že z tábora zvýšia nejaké peniaze, tieto budú použité na ďalšiu činnosť nášho zboru počas roka (napríklad úhrada nákladov spojených s užívaním klubovne a podobne).

 

Platba:

Poplatok prosíme uhradiť vodcom alebo na náš zborový účet

IBAN SK12 8330 0000 0000 7373 7337

vedený vo FIO banke. Ako variabilný symbol uvádzajte rodné číslo účastníka tábora. V správe pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko (účastníka).

Poplatok za tábor možno vrátiť len v odôvodnených prípadoch a to až po skončení tábora. V prípade nedodržania našich podmienok, nebude Vaše dieťa zaradené medzi účastníkov tábora a to ani v prípade, že poplatok bude za neho uhradený (napr. neodovzdáte pred odchodom na tábor prihlášku, alebo tlačivá o zdravotnom stave a podobne).

 

Vážení rodičia,
Veríme, že s Vašou podporou dopadne náš skautský tábor 2017 úspešne. Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a pomoc. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne tábora nás neváhajte kontaktovať.

 

Vedúci tábora
Kristián Košťál – Kwiki
+421 907 602 202
kikiakoki@gmail.com