Preskočiť na obsah

Tábor 2020

Tábor na Hornej Bzovej 2020

Všetky informácie o skautskom tábore a tlačivá nájdete v tejto brožúre. Na webe sú len najdôležitejšie informácie.

Infošky zo života na tábore, budeme uverejňovať na našom zborovom Facebooku @73.zbor a Instagrame https://www.instagram.com/73zbor/.

Termín:

17. 07. – 01. 08. 2020

Miesto:

na Hornej Bzovej 48.5509, 19.5347

Prihláška a tlačivá:

Vážení rodičia, na tábor sa prihlasuje vytlačenou prihláškou, ktorú je potrebné vyplniť a odovzdať vodcom najneskôr do 5. 7. 2020 a ideálne dovtedy aj zaplatiť. Po vyplnení prihlášky je ešte potrebné vyplniť tlačivá,  ktoré podpíšete a prinesiete v deň nástupu na tábor. Kompletná prihláška aj s tlačivami je v tomto pdfku. Dospelí účastníci potrebujú vyplniť ešte jedno tlačivo naviac: potvrdenie spôsobilosti od lekára.

Doprava na tábor:

Rodičia dopravia deti vo vlastnej réžii.
Príchod na tábor: V piatok 17.7. v poobedňajších hodinách do 19:00.

Doprava z tábora:

Rodičia vlastnými autami.
Odchod:
 tábor končí 01.8. okolo 11:30

Cena:

Cena za letný skautský tábor 2020 pre Vaše dieťa záleží od toho, či je vaše dieťa u nás registrované alebo nie – Taktiež pred odoslaním platby nezabudnite vyplniť prihlášku.

77 €
členovia

92 €
nečlenovia

V prípade, že sa jedná o nečlena nášho zboru, tj. nemá zaplatený registračný poplatok na tento rok. Registračný poplatok je 15€.

Minulé tábory vyšli s cenou veľmi tesne a nebyť pár darcov, tak by sme skončili v červených číslach. Radi by sme sa tomuto finančnému stresu tento rok vyhli. Taktiež potrebujeme obmeniť opotrebované táborové vybavenie, aby sme mali všetci väčší komfort na tábore.  V cene je zahrnutá strava počnúc druhým dňom, odvoz materiálu, réžia, dokúpenie chýbajúceho materiálu, výlety počas tábora a iné. V cene nie je zahrnutá odmena vodcov oddielov, vodcu tábora, ani ďalších dospelých, ktorí zabezpečujú chod tábora, pretože túto službu vykonávajú dobrovoľne a bezplatne.  V prípade, že z tábora zvýšia nejaké peniaze, tieto budú použité na ďalšiu činnosť nášho zboru počas roka (napríklad úhrada nákladov spojených s užívaním klubovne a podobne).

Platba:

Poplatok prosíme uhradiť vodcom alebo na náš zborový účet

IBAN SK12 8330 0000 0000 7373 7337

vedený vo FIO banke. V správe pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko (účastníka) + tábor (príp. aj + registrácia).

Poplatok za tábor možno vrátiť len v odôvodnených prípadoch a to až po skončení tábora. V prípade nedodržania našich podmienok, nebude Vaše dieťa zaradené medzi účastníkov tábora a to ani v prípade, že poplatok bude za neho uhradený (napr. neodovzdáte pred odchodom na tábor prihlášku, alebo tlačivá o zdravotnom stave a podobne).

BRIGÁDA

Prosíme rodičov o účasť na brigáde v mieste táboriska, ktorá sa bude konať v nedeľu 12.07.2020 od 8:00 do 14:00. Účasť je nevyhnutná ako pre účastníkov, tak aj pre rodičov, aby sa zoznámili s prostredím, kde sa bude konať skautský tábor.

Rodičia – návštevný deň:

Milí rodičia, tento rok máme na Vás jednu prosbu. Prosím akceptujte ako návštevný deň jediný možný termín a to 26.07.2020. Návštevy budú prebiehať za písnych pravidiel a nedodržanie návštevného dňa môže vyústiť až ukončením tábora! Prosíme, snažte sa
prísť v doobedňajších hodinách. Pre veriacich účastníkov bude zabezpečená sv. omša, takže nie je potrebný ich odchod mimo tábora.

Vážení rodičia,
Veríme, že s Vašou podporou dopadne náš skautský tábor úspešne. Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a pomoc. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne tábora nás neváhajte kontaktovať.

Vedúci zboru
Kristián Košťál – Kwiki
+421 907 602 202
kikiakoki@gmail.com